ZNAČAJAN DOPRINOS LINGVISTICI JEZIČNIH DODIRA

Marija Turk JEZIČNO KALKIRANJE U TEORIJI I PRAKSI. Prilog lingvistici jezičnih dodira Zagreb – Rijeka, Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013.

Autor(i)

  • Nina Spicijarić Paškvan

Ključne riječi:

Marija Turk, lingvistika jezičnih dodira, jezični kalkovi

Sažetak

U radu je dan prikaz knjige Marije Turk JEZIČNO KALKIRANJE U TEORIJI I PRAKSI. Prilog lingvistici jezičnih dodira.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-08-31

Broj časopisa

Rubrika

Prikaz