LIK SLIKARA U KRLEŽINU ROMANU POVRATAK FILIPA LATINOVICZA I FABRIJEVU ROMANU TRIEMERON: ODNOS UMJETNIKA PREMA POVIJESNOM I NACIONALNOM

Autor(i)

  • Dijana Mikšić Zagreb

Ključne riječi:

Miroslav Krleža, Nedjeljko Fabrio, roman, umjetnik, povijest, nacionalni identitet, modernistička/postmodernistička vizura

Sažetak

Rad je usmjeren na lik slikara u Krležinu romanu Povratak Filipa Latinovicza (1932.) i Fabrijevu romanu Triemeron (2002.). Cilj je propitati način na koji ova dva romana, Krležin modernistički i Fabrijev postmodernistički, likovima slikara Filipa i Alfreda tematiziraju odnos umjetničkoga subjekta prema povijesnom i nacionalnom pitanju.
Rad ima dvodijelnu strukturu: prvi dio nastoji osvijetliti Krležina slikara Filipa – pokušaj povratka povijesnoj podlozi, a drugi Fabrijeva slikara Alfreda – pokušaj bijega od povijesti.
Zaključak je uobličen kao komparativna sinteza iznesene problematike.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-09-26

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad