PRILOG SUPOSTAVNOJ ANALIZI SOMATIZAMA U ENGLESKOM I HRVATSKOM STRUKOVNOM NAZIVLJU

Autor(i)

  • Ivana Špiranec Tehničko veleučilište, Zagreb

Ključne riječi:

somatiza, nazivlje, demetaforizacija, supostavna analiza, engleski jezik, hrvatski jezik

Sažetak

U radu se razmatra demetaforizacija engleskog i hrvatskog somatskog nazivlja. Cilj je supostavne analize bio istražiti značenjske i leksičke ne/ podudarnosti između engleskog i hrvatskog somatskog nazivlja. Uspoređena su značenja somatizama koja označuju isti dio ljudskoga tijela da bi se utvrdilo u kojoj se mjeri ona podudaraju u engleskom i hrvatskom jeziku struke. Supostavljeni su engleski i hrvatski prijevodni ekvivalenti koji pokrivaju isto značenje da bi se istražile leksičke ne/ podudarnosti. Rezultati istraživanja pokazali su da je proces de/ metaforizacije na različit način zahvatio englesko i hrvatsko somatsko nazivlje. Stoga se između njih uspostavljaju različiti tipovi podudarnosti na značenjskom i leksičkom planu što dokazuje da različiti jezici struka na različit način segmentiraju realnost. Uzroci leksičkih nepodudaranja u najvećoj mjeri jesu sinaktičke razlike između engleskog i hrvatskog jezika.
Rezultati su istraživanja pokazali da je demetaforizacija somatizama jedan od aspekata u kojem opći i jezik struke pokazuju sličnost. Time se učvrstila teza da je terminologija sastavni dio općega jezika te ima njemu bliska obilježja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-09-26

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje