PRILOZI TEKSTU I RECEPCIJI KOŽIČIĆEVA GOVORA DE CORUATIAE DESOLATIONE

Autor(i)

  • Bratislav Lučin Književni krug Split – Marulianum

Ključne riječi:

Šimun Kožičić Benja, ; De Coruatiae desolatione, Peti lateranski koncil, galikanizam, bolonjski konkordat, prijevod na francuski

Sažetak

Od dvaju latinskih govora Šimuna Kožičića Benje onaj naslovljen De Coruatiae desolatione (Opustošena Hrvatska, Rim, 1516) dosad se smatrao samo djelomično sačuvanim; u ovom radu pokazuje se da je ipak sačuvan u cijelosti. Nakon prikaza sadržaja Opustošene Hrvatske ocrtava se koncilski i međunarodni kontekst u kojem su oba Kožičićeva govora nastala. Prvi govor održao je Kožičić 27. IV. 1513. kao prvi govornik u nastavku Petoga lateranskoga koncila, nakon izbora novoga pape Leona X. No i drugi govor, održan 5. XI. 1516, izvan koncilskog zasjedanja, pojavljuje se u važnu trenutku: nedugo nakon sklapanja bolonjskoga konkordata, a malo prije nego što je taj sporazum pape i francuskoga kralja službeno prihvaćen na koncilu. Usporedbom dvaju govora zapažaju se zanimljive razlike. U govoru iz 1513. Kožičićevo je izlaganje preglednije i više je vezano za koncilske teme; u novom papi govornik vidi novu nadu za Crkvu i za obranu od Turaka. Govor iz 1516. znatno je kraći, a poglavita mu je svrha potaknuti križarski pohod; Leonu X. govornik se sada obraća oštrim opomenama, gotovo prijetnjama. Možda baš zbog prigovora papi, ali i zbog pohvala upućenih Francuzima kao negdašnjim predvodnicima križarskih pohoda, govor De Coruatiae desolatione imao je znatnu recepciju u Francuskoj. Dosad se znalo da je latinski izvornik tiskan i u Parizu (vjerojatni nedugo nakon rimskog izdanja), no ovdje se prvi put iznose podatci o francuskom prijevodu Kožičićeva govora. Taj je prijevod objavljen 1518, 1560. i 1561, ali ne samostalno, nego u zbornicima političkih pamfleta koji se tiču obrane galikanskih sloboština. Za povijest hrvatske književnosti izdanje iz 1518. napose je važno kao vrlo rani (možda i prvi) prijevod djela kojega hrvatskog književnika na francuski. U prilogu nakon studije daje se kritičko izdanje integralnoga latinskog teksta i njegov prijevod na hrvatski.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-10-05

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak