DVOJINA U MISALU HRUACKOME ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

Autor(i)

  • Blanka Cekavić Staroslavenski institut, Zagreb
  • Ivana Eterović Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

hrvatski crkvenoslavenski jezik, hrvatskoglagoljski tiskani misali, riječka glagoljska tiskara, Šimun Kožičić Benja, Misal hruacki, dvojina

Sažetak

Posebnost je jezika knjiga tiskanih u riječkoj glagoljskoj tiskari Šimuna Kožičića Benje u literaturi već zamijećena. Pri omjeravanju se staroslavenskih i starohrvatskih elemenata u tim izdanjima Kožičiću katkad pripisivala i težnja za pohrvaćivanjem. Preciznije i sustavnije utvrđivanje funkcije spomenutih dvaju jezičnih sustava u Kožičićevoj jedinstvenoj koncepciji književnoga jezika tek predstoji.
U ovome se radu određuje status dvojine kao gramatičke kategorije u Kožičićevu Misalu hruackom, za čiji su otklon od norme jezika dotadašnjih hrvatskoglagoljskih misala recentna istraživanja pokazala da je u najvećoj mjeri posljedica redigiranja po Vulgati. Budući da je dvojina u 16. stoljeću izraziti staroslavenizam i nije uvjetovana latinskim predloškom, njezinu uporabu valja promatrati isključivo kao svjestan i namjeran čin posezanja za (hrvatskim) staroslavenskim sustavom.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-10-05

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak