Prefiksi kao sredstvo perfektivizacije: semantički prazne jedinice?

Autor(i)

  • Ljiljana Šarić Sveučilište u Oslu, Norveška

Ključne riječi:

prazni prefiksi, glagolski prefiksi, perfektivizatori, leksička i gramatička perfektivizacija

Sažetak

Povod su ovom radu nazivi ”prazni prefiksi” ili ”značenjski prazni prefiksi” koji se koriste u slavističkoj jezikoslovnoj literaturi i u praktičnim priručnicima. Prateći uporabu spomenutog naziva i njegovih bliskoznačnica, rad se osvrće na neke opće probleme proučavanja glagolskih prefiksa i njihove podjele u različite formalne i značenjske skupine, te daje smjernice za rješavanje nekih od njih.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-10-06

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje