ŠTO JE METAFORIČKA KOLOKACIJA?

Autor(i)

  • Jakob Patekar RIT Croatia

Ključne riječi:

metaforička kolokacija, konceptualna metafora, kolokacije

Sažetak

U istraživanjima kolokacija objavljenima na engleskome jeziku susreće se, iako rijetko, uporaba pojma „metaforičke kolokacije“. Zanimljivo je primijetiti da se rijetko ako uopće metaforičke kolokacije u tim radovima definiraju, što upućuje na to da znanstvenici pojam smatraju značenjski transparentnim odnosno samoobjašnjivim. No, s obzirom na to da su metaforičke kolokacije zanimljivo polje istraživanja koje tek treba privući pažnju šire akademske zajednice, cilj je ovoga rada analizirati trenutno poimanje metaforičke kolokacije pregledom teorijskih radova i istraživanja na engleskome jeziku kao jeziku znanosti. Stoga su pregledane publikacije na engleskome, ali i njemačkome, jeziku kako bi se pronašle definicije metaforičke kolokacije te su pregledana istraživanja na engleskome jeziku koja se bave takvim kolokacijama ili koja ih spominju. U pogledu teorijskih razmatranja, pronađeno je da metaforička kolokacija doista jest definirana, no kad su u pitanju istraživanja, u njima se autori rijetko referiraju na definiciju. Predlaže se da se radi transparentnosti u istraživanju metaforičkih kolokacija na engleskome jeziku znanstvenici referiraju na definiciju metaforičke kolokacije kako bi se povećalo razumijevanje toga jezičnog fenomena u akademskoj zajednici i šire. To je posebice važno jer se metaforičke kolokacije nalaze na razmeđu dviju složenih jezičnih pojava: metafora i kolokacija.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-11-22

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad