DVOSTRUKI DISTALI ANAMON I ANAMONAJ I SRODNI IZRAZI U BOSANSKOM JEZIKU

Autor(i)

  • Halid Bulić Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

distal, zamjenica, imenica, deiksa, govorni čin

Sažetak

Tema ovoga rada su riječi i konstrukcije sastavljene od distalnog priloga anamo i oblika ličnih zamjenica on, ona... ili distalnih pokaznih zamjenica onaj, ona... U bosanskom jeziku postoji veći broj takvih “dvostrukih distala”, a među njima se ističu anam8n, anamòna, anamonāj, anamonā te ànamo on i ànamo onaj. Takvi se izrazi uglavnom ne bilježe u rječnicima i rijetko se koriste u pisanim tekstovima. Čak i govornici nerijetko pokazuju nesigurnost u vezi s njihovim promjenama, ali obično poznaju bar jedno od nekoliko značenja tih izraza ili znaju opisati primjerene kontekste u kojima se koriste. U radu se opisuju gramatičke osobine, značenja i pragmatičke odlike “dvostrukih distala” na osnovu podataka dobijenih putem korpusne i internetske pretrage te ankete sprovedene na 150 ispitanika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-11-22

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak