NEPROCJENJIV DOPRINOS PRAGMALINGVISTIČKIM OPISIMA

Sabina Bakšić, Halid Bulić: Pragmatika, Sarajevo: Bookline, 2019.

Autor(i)

  • Nikolina Palašić Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Sažetak

Prikaz knjige PRAGMATIKA Sabine Bakšić i Halida Bulića.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-11-22

Broj časopisa

Rubrika

Prikaz