O PISANJU IZVEDENICA OD STRANIH VLASTITIH IMENA U HRVATSKOME

Autor(i)

  • Petar Vuković Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

izvedenice, strana vlastita imena, odnosni pridjevi, pravopis, etimologijsko načelo, fonetičko načelo, hrvatski jezik, kodifikacija, norma

Sažetak

Hrvatska pravopisna kodifikacija propisuje zapisivanje stranih vlastitih imena prema etimologijskom načelu (Bush), a njihovih izvedenica prema fonetičkome (buševski, bušizam, bušizirati). Već je otprije bilo primijeteno, a dijelom i dopušteno, etimologijsko pisanje odnosnih pridjeva (bushevski). U ovom se članku, na temelju stanja u reprezentativnom korpusu tekstova, pokazuje da je u suvremenome hrvatskome etimologijsko pisanje pridjeva znatno češće nego fonetičko te da se etimologijski pišu i od stranih vlastitih imena izvedene imenice i glagoli (bushizam, bushizirati). Dokazuje se da je tradicionalna argumentacija fonetičkog pisanja problematična, a za pravopisnu problematiku u takvoj formulaciji i irelevantna, te se predlaže kodifikacija etimologijskog pisanja svih tvorbenih razreda izvedenica. Taj je prijedlog formuliran i obrazložen iz perspektive pravopisa kao jezikoslovne discipline te teorije standardnog jezika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-11-30

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad