USPOREDBA ADAPTACIJE NEKIH ANGLICIZAMA U HRVATSKOM I POLJSKOM JEZIKU

Autor(i)

  • Maciej Czerwiński

Ključne riječi:

hrvatski jezik, poljski jezik, jezično posuđivanje, anglicizam, adaptacija

Sažetak

Mnogi su jezici u novije vrijeme izloženi utjecaju engleskoga jezika. Adaptacijski procesi u različitim jezicima mogu biti sasvim različiti. Takvi se slučajevi razmatraju u ovom radu. Adaptacija se svake pojedine strane rijeci (pa taka i engleskih rijeci) provodi na trima razinama: fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj. Na svakoj smo od tih tri razina našli dijelom različite tendencije u razmatranim jezicima. Da bi se one potpunije istražile, trebamo ih usporediti s tendencijama u drugom jeziku.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-12-03

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje