KOMUNIKACIJSKA UPOTREBA GLAGOLA MORATI U BOSANSKOME JEZIKU

Autor(i)

  • Ismail Palić Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
  • Mirela Omerović Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet

Ključne riječi:

nužnost (deontička, epistemička i dinamička), modalnost (subjektivna i objektivna), modalna snaga, stupanj modalnosti, pragmatičko ojačavanje, pragmatičko oslabljivanje, negacija

Sažetak

Ovaj rad posvećen je upotrebi modalnoga glagola morati kojim se prototipno obilježava nužnost. Glavni je cilj rada opisati upotrebu ovoga glagola u poljima deontičke, epistemičke i dinamičke modalnosti, posebno s obzirom na dihotomiju subjektivna/objektivna modalnost, snagu i stupanj modalnosti, zatim odnos modalnosti i negacije, gramatička obilježja konstrukcija s modalom i dr. Empirijsku podlogu rada čini „Korpus bosanskih tekstova na Univerzitetu u Oslu”, iz kojeg su izdvojeni i analizirani svi primjeri, a oni koji najbolje ilustriraju zaključke do kojih se došlo navedeni su u radu. Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu definiraju se ključni pojmovi i obrazlažu glavni ciljevi, drugi dio donosi raspravu, a u trećem se navode glavni zaključci.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-05-09

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak