SNAGA RATNE RETORIKE: METAFORE U HRVATSKOM JAVNOM DISKURSU

Autor(i)

  • Maja Bezić University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences
  • Ivana Petrović University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences

Ključne riječi:

konceptualna metafora, pandemija virusa COVID-19, ratna retorika, javni diskurs, Hrvatska

Sažetak

Metafore se često upotrebljavaju u suvremenim javnim diskursima o različitim temama, pa tako i u diskursu o pandemiji virusa COVID-19. Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja (Bates 2020, Semino 2021, Wicke and Bolognesi 2020), u javnom diskursu
o pandemiji koronavirusa najbrojnije su ratne metafore, koje su tema ovog rada. U radu su prikupljeni metaforički jezični izrazi iz izvorišne domene rata korišteni u dnevnim novinama za vrijeme prvog vala pandemije te je analiziran njihov retorički persuazivni potencijal u hrvatskom sociokulturnom kontekstu. Kvalitativna analiza korpusa temelji se na Charteris-Blackovom (2011) trodijelnom pristupu koji obuhvaća identifikaciju, interpretaciju i objašnjenje metafora. Cilj je utvrditi koji su se metaforički jezični izričaji iz domene rata koristili u hrvatskom javnom diskursu o pandemiji te objasniti zašto su se koristili i na koji način su oblikovali percepciju javnosti. Rezultati analize potvrdili su sveprisutnost ratnih metafora u hrvatskom javnom diskursu na početku pandemije koronavirusa. Njihova dvostruka uloga, kao sredstva za tumačenje i uvjeravanje, bila je ključna u oblikovanju mišljenja javnosti o pandemiji i prihvaćanju nametnutih restriktivnih mjera.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-05-09

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak