KONTRASTIVNA ANALIZA DIGITALNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALA U HRVATSKOM I NJEMAČKOM JEZIKU

Autor(i)

  • Luka Planinić https://orcid.org/0000-0002-1381-6848
  • Anita Pavić Pintarić Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku

Ključne riječi:

digitalni komunikacijski kanali, hrvatski jezik, njemački jezik, kontrastivna analiza

Sažetak

Tijekom pandemije koronavirusa pojačala se upotreba digitalnih komunikacijskih kanala poput Zooma, Microsoft Teamsa, Skypea i Webexa. Budući da je riječ o softverima koji su izvorno dostupni na engleskom jeziku, javlja se potreba lokalizacije tih kanala na druge jezike. U ovom se radu na temelju kontrastivne analize proučava leksik hrvatskih i njemačkih verzija digitalnih komunikacijskih kanala u odnosu na njihove izvorne engleske verzije. Istražit će se leksik odabranih digitalnih komunikacijskih kanala na nekoliko jezičnih razina sakupljen sa sučelja i iz uputa za korištenje dostupnih u navedenim digitalnim komunikacijskim kanalima ili na njihovim odgovarajućim mrežnim stranicama. Središnji dio rada čini kontrastivna analiza odabranih izraza i pojmova iz korpusa s naglaskom na proučavanju njihovih morfoloških aspekata na tvorbenoj razini i prilagodbe značenja na semantičkoj razini na hrvatskom i njemačkom jeziku u odnosu na njihove pripadajuće izvorne oblike iz engleskog jezika. Cilj je analize pokazati kako su se njemački i hrvatski jezik prilagodili naglom razvoju digitalne komunikacije i digitalnih komunikacijskih kanala te koja su i kakva jezična rješenja za nove izraze pritom iznjedrili.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-05-09

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak