CRPLJENJE ENGLESKIH RIJEČI IZ KORPUSA HRVATSKOGA JEZIKA

Autor(i)

  • Mirjana Borucinsky Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
  • Irena Bogunović Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Ključne riječi:

engleske riječi, hrvatski jezik, računalno jezikoslovlje

Sažetak

Kao globalni jezik modernoga doba engleski je postao dominantan jezik davatelj. Danas se smatra da hrvatski jezik najviše posuđuje upravo iz engleskoga. Utjecaj engleskoga jezika na hrvatski vidljiv je u različitim funkcionalnim stilovima te na gotovo svim jezičnim razinama, no najizraženiji je na leksičkoj razini. U novije vrijeme, posebice u medijima i na društvenim mrežama, sve se češće javljaju neprilagođene engleske riječi, tj. riječi koje su zadržale izvorni oblik, a kojima se po potrebi dodaju hrvatski afiksi. Za sada još uvijek ne postoje konkretni podaci o takvim riječima u hrvatskome jeziku. U cilju pronalaženja engleskih riječi, u drugim su se jezicima koristile različite metode, od ručnih klasifikacija i korištenja postojećih jezičnih resursa do razvoja novih alata i/ili resursa. Međutim, jezične tehnologije za hrvatski jezik još uvijek su nedostatno razvijene. Stoga je cilj ovoga rada ispitati mogućnosti nekih od postojećih alata i resursa za crpljenje engleskih riječi i stvaranje baze engleskih riječi. U tu svrhu pretraživan je mrežni korpus hrvatskog jezika hrWaC pomoću platforme Sketch Engine. Ovom metodom dobiven je popis od 1217 engleskih riječi. Rezultati su pokazali da se pomoću dostupnih alata i resursa za hrvatski jezik može izraditi popis engleskih riječi i njihovih frekvencija, ali i da postoje brojni problemi zbog kojih se rezultati ne mogu smatrati u potpunosti pouzdanima. Isto tako, sam se postupak i dalje mora kombinirati s ručnim metodama i klasifikacijama. Zaključujemo da je za izradu cjelovite baze engleskih riječi u hrvatskome potrebno razviti nove alate i resurse koji bi omogućili automatsko crpljenje engleskih riječi iz korpusa hrvatskoga jezika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-05-09

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak