O JEZIČNOJ SLICI RANONOVOVJEKOVNIH HRVATSKOGLAGOLJSKIH NELITURGIJSKIH ZBORNIKA NA PRIMJERU FATEVIĆEVA ZBORNIKA DUHOVNOGA ŠTIVA

Autor(i)

  • Josip Galić Staroslavenski institut, Zagreb

Ključne riječi:

hrvatskoglagoljski neliturgijski zbornici, Fatevićev zbornik duhovnoga štiva, čakavsko-crkvenoslavenski amalgam, hrvatski crkvenoslavenski jezik

Sažetak

Poznato je da hrvatskoglagoljske neliturgijske zbornike nastale od posljednje četvrtine 14. stoljeća do početka druge polovice 16. stoljeća karakterizira miješanje čakavskih i crkvenoslavenskih elemenata. Mnogo je manje pak podataka o jeziku hrvatskoglagoljskih neliturgijskih zbornika koji nastaju od druge polovice 16. stoljeća, odnosno poslije 1561. godine, koja se tradicionalno smatra simboličnim završetkom crkvenoslavenskoga razdoblja u Hrvatskoj. U ovome se radu osvjetljavanju jezične slike te skupine neliturgijskih zbornika pokušava doprinijeti analizom tekstova Fatevićeva zbornika duhovnoga štiva iz 1617. g., koji se, s obzirom na žanrovsku raznolikost u njemu zapisanih tekstova te na njihovo raznorodno podrijetlo, uzima kao dobar predstavnik zborničkih kodeksa nastalih u prvim desetljećima po svršetku hrvatskoga crkvenoslavenskog razdoblja. Osnovni je cilj pritom utvrditi položaj i genezu crkvenoslavenskih elemenata u kodeksu, odnosno razlike koje u tom pogledu postoje u odnosu na stanje u (kasno)srednjovjekovnim zbornicima. Kako bi se to ostvarilo, uspoređuje se jezik odgovarajućih tekstova u Fatevićevu zborniku i u starijim neliturgijskim zbornicima te jezik novoprevedenih tekstova i tekstova prepisanih sa starijih predložaka u okvirima samoga Fatevićeva zbornika. Analizom je utvrđeno da su crkvenoslavenski elementi u Fatevićevu zborniku ograničeni uglavnom na tekstove čije su inačice poznate iz (kasno)-srednjovjekovnih neliturgijskih zbornika (premda su i u njima na svim jezičnim razinama u očitom povlačenju), dok u novim prijevodima crkvenoslavenska sastavnica gotovo u potpunosti izostaje.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-05-09

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak