FONOLOŠKA OSVIJEŠTENOST KAO PREDUVJET RAZVOJA RANE PISMENOSTI U DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Autor(i)

  • Katarina Aladrović Slovaček Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
  • Jelena Reparinac Dječji vrtić Trnsko, Zagreb

Ključne riječi:

fonološka osviještenost, glasovna analiza, glasovna sinteza, rano opismenjavanje, predčitalačke vještine

Sažetak

Za upis djece u prvi razred osnovne škole provodi se testiranje u kojemu je jedan od temeljnih zadataka provjeriti spremnost djeteta na kognitivnoj i emocionalnoj razini. Na kognitivnoj razini najviše se zadataka posvećuje provjeri grafomotoričke spremnosti te fonološke osviještenosti. Upravo se za taj test pripremaju djeca u pripremnom razdoblju, godinu dana prije polaska u školu, a koji se naziva predškolom i organizira se u vrtićkoj skupini ili zasebno za djecu koja nisu polaznici vrtića. Budući da je fonološka osviještenost, odnosno proces glasovne analize i sinteze temelj za ovladavanje predčitalačkim, a kasnije i čitalačkim vještinama, važno je na tome sustavno raditi. Najbolji način jesu fonološke igre kojima je cilj na različite načine poticati glasovnu analizu i sintezu te proizvodnju rime jer se u igri djeca osjećaju opušteno i igra im je prirodna aktivnost. Upravo zato cilj je ovoga rada ispitati koliko odgojitelji često i na koji način provode aktivnosti i igre kojima se potiče fonološka osviještenost, a s druge strane provjeriti uspješnost djece predškolske dobi u zadatcima u kojima je potrebno napraviti glasovnu analizu ili sintezu. Rezultati istraživanja pokazali su da većina odgojitelja provodi aktivnosti kojima se potiče fonološka osviještenost, ali tek u predškolskoj dobi. S druge strane, djeca predškolske dobi pokazala su relativnu uspješnost u zadatcima glasovne analize i sinteze, te se pokazalo kako na te rezultate utječe njihov spol, obrazovanje majke, redoslijed rođenja u obitelji i polaze li program ranoga usvajanja engleskoga jezika. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-07-21

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje