PRAGMATIČKI OKIDAČI VERBALNOG HUMORA U DRAMI GOSPOĐA MINISTARKA BRANISLAVA NUŠIĆA

Autor(i)

  • Ivana Čičak Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
  • Virna Karlić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

pragmastilistika, verbalni humor, drama;, srpska književnost, Branislav Nušić, Gospođa ministarka

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati pragmastilističke analize drame Gospođa ministarka (1929) srpskog pisca Branislava Nušića. Riječ je o drami s obilježjima komedije situacije, komedije karaktera i satire, u kojoj su podjednako zastupljeni verbalni i situacijski humor. Analiza je provedena s ciljem utvrđivanja pragmatičkih sredstava i strategija postizanja verbalnog humora zastupljenih u drami, a pri njezinu provođenju korišten je pojmovni aparat preuzet iz suvremenih lingvističkih, prvenstveno pragmatičkih teorija humora zasnovanih na pojmu nekongruentnosti. U prvom dijelu rada predstavljen je teorijski okvir istraživanja, dok je drugi dio posvećen analizi. U njemu su na izabranim primjerima iz drame demonstrirani i analizirani najfrekventniji pragmatički okidači humora, koji su podijeljeni u tri skupine: (1) okidači koji se zasnivaju na izigravanju/kršenju kooperativnog principa, a ostvaruju se prijenosom implicitnih značenja, (2) okidači koji se zasnivaju na izigravanju/kršenju principa uljudnosti, a ostvaruju se posredstvom neuljudnih i lažno uljudnih iskaza, (3) šarolik jezik dramskih likova, koji se ogledava u frekventnoj upotrebi ekspresivnih izraza te upotrebi neprikladnog i neočekivanog jezičnog registra. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-07-21

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak