FUNKCIONALNI PRIJEVODI U TEKSTNOJ VRSTI JELOVNIK

Autor(i)

  • Helga Begonja Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku

Ključne riječi:

gastronomski kulturemi, tekstna vrsta jelovnik, funkcionalistička teorija skoposa, funkcionalistička teorija prijevodnog djelovanja, funkcionalni prijevodi

Sažetak

Kulturemi prema Kollerovoj (2004) podjeli denotativne ekvivalencije pokazuju nultu ili tek rijetko djelomičnu ekvivalenciju u odnosu na leksički sustav nekoga drugog jezika. U ovome se radu prikazuje kako bi trebalo prevoditi gastronomske kultureme da zadovolje informativnu i apelativnu funkciju tekstne vrste jelovnik. Teoretsko polazište pritom predstavljaju znanstvene spoznaje o prevođenju nulto ekvivalentnih pojmova (Barchudarow 1979, Newmark 1988, Koller 2004, Markstein 2006, Lipavic Oštir 2013, Begonja 2016) i funkcionalističke prijevodne teorije skoposa (Reiß i Vermeer 1984) i prijevodnog djelovanja (Holz-Männtäri 1984). Na temelju funkcionalnoga prijevodnog modela, koji je autorica osmislila za prijevode hrvatskih gastronomskih kulturema za jezični par hrvatski i njemački, istražuje se koji se prijevodni postupci trebaju primijeniti u svrhu realizacije funkcionalnih prijevoda. Prijevodni model koncipiran je u skladu s uobičajenom makrostrukturnom podjelom jelovnika na hladna predjela, juhe, topla predjela, mesna jela, riblja jela, desert i prikazuje se u zasebnim tablicama. Nakon navođenja autentičnih polaznih i ciljnih unosa koji se odnose na autohtona hrvatska jela iz zadarskih jelovnika, navodi se prijedlog funkcionalnog prijevoda ciljnog teksta u koji su integrirane i uvriježene jezične konstrukcije koje ciljano pridonose realizaciji skoposa prijevoda. Određivanje primijenjenoga prijevodnog postupka na ukupnom korpusu od 111 predloženih ciljnih tekstova pokazuje da se u funkcionalnim prijevodima upotrebljavaju samo tri prijevodna postupka, i to doslovan prijevod s dodatnim objašnjenjem, doslovan prijevod bez dodatnog objašnjenja te citiranje riječi s dodatnim objašnjenjem. Autoričino iskustvo prevođenja naziva jela pokazalo je da je značajan preduvjet za postizanje funkcionalnih prijevoda svakako i visoka razina poznavanja strukovnog jezika gastronomije te jezičnih konstrukcija koje pridonose ispunjavanju informativne i apelativne funkcije tekstne vrste. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-07-21

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad