CENTRIPETALNE SILE I TOČKE SPAJANJA U PRIKAZIMA BOSANSKOHERCEGOVAČKE KNJIŽEVNOSTI

Autor(i)

  • Nebojša Lujanović Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Ključne riječi:

bosanskohercegovačka književnost, dijakronija, točke spajanja, poetika, identitet, etnicitet

Sažetak

Na tragu pojma “centripetalnih sila” Zdenka Lešića, te njegove nadogradnje u teorijskoj misli Envera Kazaza, ovaj rad je pokušaj daljnjeg izvođenja teza o mogućnosti prepoznavanja konkretnih točaka u povijesti bosanskohercegovačke književnosti kao trenutaka prevladavanja spomenutih sila. Metodologija se sastoji od analize znanstvenih i kritičkih tekstova na prvoj razini, te njihovog kontekstualiziranja unutar kulturnih, ali i društveno-političkih prilika. Takav pristup nam omogućava da ovu sinkretičku kulturu visokog stupnja heterogenosti sagledamo o dijakronijskoj perspektivi i učimo izmjene faza spajanja i razdvajanja. Pokazuje se kako su te točke također u velikoj mjeri determinirane političkim i društvenim kretanjima, kao i da su oko tih faza suglasni različiti znanstvenici i kritičari. Stoga je cilj rada najprije detektirati i izdvojiti faze književnog stvaranja koje bi mogle predstavljati čvrste točke spajanja, a zatim stečene uvide koristiti u proučavanju specifičnog suvremenog trenutka bosanskohercegovačke književnosti. U njemu, naime, nailazimo na mogućnosti uspostavljanja novih točaka čiju punu realizaciju priječi kontekst društveno-kulturnog razjedinjenja. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-07-21

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad