NORMALIZACIJA VOKALSKIH FORMANATA U HRVATSKOME I SRPSKOME JEZIKU

Autor(i)

  • Iva Bašić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
  • Gordana Varošanec-Škarić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

vokali, formanti, normalizacija, hrvatski jezik, srpski jezik

Sažetak

Svrha je ovoga istraživanja bila usporediti rezultate tradicionalne formantske analize vokala s rezultatima normalizacijskih sustava, na primjeru hrvatskoga i srpskoga govora. Za potrebe rada analizirani su muški izvorni govornici hrvatskoga i srpskoga jezika (N=92). S obzirom na to da na vrijednosti formanata vokala utječu brojni faktori, između kojih i idiosinkratičke fiziološke karakteristike govornika, normalizacijom se uklanja varijabilnost među govornicima uzrokovana njihovom fiziološkom različitošću. Normalizacijom vrijednosti formanata utvrđen je viši stupanj centralizacije svih vokala obaju jezika u usporedbi s ne-normaliziranim vrijednostima formanata, dok je kontrastivna analiza među jezicima ukazala na razlike u obilježjima prednjosti i stražnjosti te otvorenosti i zatvorenosti kod svih vokala. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-07-21

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak