KORPUSNI PRISTUP ENGLESKIM POSUĐENICAMA: BAZA ENGLESKIH RIJEČI U HRVATSKOME

Autor(i)

  • Irena Bogunović University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

Ključne riječi:

engleske posuđenice; leksičko posuđivanje; baza; korpus

Sažetak

Neprilagođene engleske posuđenice postale su dio neformalne komunikacije u mnogim jezicima, uključujući i hrvatski. Njihova je uporaba često motivirana nedostatkom odgovarajućih domaćih riječi, izloženošću engleskom jeziku kroz medije, ali i prestižnim statusom engleskog jezika. Jezično je posuđivanje česta tema jezikoslovnih istraživanja, posebice posuđivanje iz engleskog. Dosadašnji su rezultati uglavnom temeljeni na analizama manjih, ad hoc korpusa. Stoga je cilj ovoga rada predstaviti Bazu engleskih riječi u hrvatskome. Baza je nastala kao rezultat algoritamske i ručne klasifikacije posuđenica iz Korpusa novinskih portala ENGRI te donosi popis 9,452 neprilagođenih engleskih posuđenica i podatke o njihovoj pojavnosti u korpusu. Analiza dobivenih podataka pokazala je da se većina riječi (75,85%) pojavljuje manje od 50 puta, dok se ukupno 44,78% posuđenica pojavljuje 10 ili manje puta. Najveći pad u broju posuđenica primjećuje se u kategorijima pojavnosti iznad 500, dok se samo 27 posuđenica pojavljuje 5,000 puta ili više. Najčešća engleska posuđenica u navedenom korpusu je show, a pojavljuje se 80,805 puta, što je 0.0122% svih posuđenica u korpusu. Analiza posuđenica koje se pojavljuju više od 5,000 puta pokazala je da većina njih ima domaće prijevodne istovrijednice, što potvrđuje ulogu medija u uvođenju novih riječi. Osim što pruža uvid u pojavnost engleskih posuđenica u hrvatskome, ova baza predstavlja i doprinos hrvatskim računalno-jezikoslovnim resursima te omogućuje podatke potrebne za eksperimentalna istraživanja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak