OBILJEŽJA UVODA U ARGUMENTACIJSKIM ESEJIMA U NJEMAČKOM KAO STRANOM JEZIKU

Autor(i)

  • Leonard Pon Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

diskursna kompetencija; koherencija; tematska progresija; uvod teksta; argumentacijski esej; njemački kao strani jezik

Sažetak

Uloga diskursne kompetencije u ovladavanju stranim jezikom postaje važn(ij)a na višim razinama komunikacijske jezične kompetencije. Sadržaj diskursne kompetencije, koja predstavlja sposobnost proizvodnje, ali i razumijevanja tekstova, vrlo je složen. No kako je smisao ovladavanja jezikom upravo razvijanje sposobnosti sporazumijevanja na tom jeziku, opis njezinih obilježja i njezinog razvoja kod inojezičnog govornika od ogromnog je znanstvenog interesa. Cilj je ovoga rada ispitati obilježja uvoda u argumentacijskim esejima na njemačkom kao stranom jeziku primjenom metode analize tematske progresije s osobitim osvrtom na nedostatke koji se mogu uočiti u tim tekstovima. Analizom korpusa 50 tekstova na njemačkom kao stranom jeziku na razini B2 utvrđeno je da slabije procijenjeni tekstovi imaju relativno mali broj riječi, t-jedinica te različitih tematskih elemenata. Uočeni su problemi u odabiru referenata i izraza koji se koriste kao tematski element iskaza, te u redoslijedu kojim se tematski elementi pojavljuju u uvodu teksta. Uočene se nedostatke može povezati s lingvističkom kompetencijom u njemačkom jeziku, ali i s općim kognitivnim sposobnostima koje nisu jezično specifične. Provedena je analiza omogućila uvid u doseg i ograničenja primjene metode analize tematske progresije. Uz osvrt na potonje, naznačene su i pedagoške implikacije rezultata ovoga istraživanja. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak