KORELACIJA IZMEĐU AGENTIVNOSTI I ODGOVORNOSTI U KEMALISTIČKOM DISKURSU

Autor(i)

  • Mirsad Turanović Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

manipulacija; kritička diskursna analiza; kemalistički diskurs; zabrana pokrivanja; agentivnost

Sažetak

U radu se analizira strategija mistifikacije agentivnosti u kemalističkom diskursu na primjeru novinskog teksta u kojem se govori o zabrani nošenja marame na univerzitetima u Republici Turskoj. Manipulativni se potencijal jezika najzornije ostvaruje u manipulativnim diskursima koji predstavljaju osnovno sredstvo reprodukcije totalitarnih ideologija. Jedna od takvih ideologija je i ideologija kemalističke elite u Turskoj koja je svoju hegemoniju gradila i branila kako upotrebom raznih oblika prisile (prijeki sudovi, državni udari, razne zabrane i sl.), tako i reprodukcijom kemalističke ideologije kroz obrazovni sistem i medije. Zabrana nošenja marame na univerzitetima i u drugim javnim ustanovama ukinuta je 2013. godine ali je pitanje pokrivanja žena i dalje aktualno u društveno-političkom životu Turske. Glavni zaključak rada jeste da se osnovna manipulativna strategija u analiziranom tekstu zasniva na prikrivanju agentivnosti i, konsekventno tome, negiranju odgovornosti kemalističke elite za diskriminaciju nad pokrivenim studenticama. Taj zaključak potvrđuje opravdanost i nužnost uključivanja lingvističke aparature u istraživanja društvenih fenomena. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak