ŠPANJOLSKA DRAMA NA PRIJELAZU STOLJEĆA: KONCEPT DRUGOGA U ANALIZI VLASTITOG IDENTITETA UNUTAR GLOBALNIH MIGRACIJA

Autor(i)

  • Ivana Krpan Universidad Rey Juan Carlos (Španjolska)

Ključne riječi:

suvremena drama; španjolska drama; migracija; imigrant; Drugi; postmodernizam

Sažetak

Rad obrađuje temu globalnih migracija u suvremenoj španjolskoj drami na prijelazu stoljeća, od 90-ih godina XX. do prvog desetljeća XXI. stoljeća, kada uočavamo sve veći broj dramskih djela koja tematiziraju probleme s kojima se susreće multikulturalno španjolsko društvo. Unutar danog povijesnog konteksta utvrđuju se tematske smjernice dramskih djela u kojima motivi poput marginalizacije, rasizma i netolerancije prema strancima ocrtavaju sliku šire kulturne pozadine i sveprisutnu polarizaciju španjolskog društva. Analiziraju se motivi koji tvore migrantski diskurs te žanrovske osobitosti dramskih djela na tragu postmodernizma, pri čemu se naglasak stavlja na dekonstrukciju nacionalnog narativa na kojem se gradi predodžba stabilnog kulturnog identiteta u opreci prema Drugome. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak