EPITAFI NA GROBLJIMA OTOKA PAGA

Autor(i)

  • Ivo Fabijanić Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku

Ključne riječi:

epitafi; groblja; otok Pag; raščlamba; kompozicija; leksik

Sažetak

U radu istražujemo epitafe koji su zabilježeni na nadgrobnim spomenicima groblja otoka Paga. Ukupno je riječ o dvama gradskim grobljima – u Pagu i Novalji te dvanaest mjesnih ili seoskih groblja: stara i nova groblja u Dinjiškoj, Vlašićima, Povljani i groblja u Gorici, Šimunima, Kolanu, Zubovićima, Metajni i Lunu. U prvoj fazi istraživanja, specifičnom metodom terenskoga istraživanja (Fabijanić 2021.) prikupljeni su svi epitafi na spomenutim grobljima, a u drugoj fazi prikazani su kvalitativni podatci. Učinjena je raščlamba epitafa na osnovi njihove kompozicijske i leksičke strukture, tj. na nominalne, aforističke i literarizirane epitafe, ali i na osnovi njihovih specifičnih karakteristika: prema sadržaju, jeziku, stilu.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak