Političko (ne)povjerenje kao odrednica glasanja i sklonosti protestnim oblicima političkog sudjelovanja

Autor(i)

  • Renata Franc Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  • Marina Maglić
  • Ines Sučić

Ključne riječi:

Europska studija vrednota, glasanje, politička participacija, povjerenje u institucije, protestno sudjelovanje

Sažetak

Polazeći od dvodimenzionanog razumijevanja povjerenja u institucije, u radu provjeravamo prediktivnost povjerenja u političke institucije i povjerenja u nepolitičke nacionalne institucije za objašnjenje glasanja te protestnih oblika sudjelovanja građana u politici, kao i moguću posredujuću ulogu zadovoljstva funkcioniranjem političkog sustava. Rad se temelji na hrvatskim podacima petog vala Europske studije vrednota - ESV (European Values Study - EVS, 2018). Pojedinačne povezanosti dvaju oblika povjerenja i dvaju tipova sudjelovanja ukazuju da je izraženije povjerenje u političke institucije povezano s češćom izbornom participacijom, a manjom sklonošću prosvjednog sudjelovanja, dok je povjerenje u nepolitičke institucije povezano samo s manjom sklonošću prosvjednom sudjelovanju. Ujedno, oba su oblika političkog povjerenja snažno međusobno povezana, te praćena većim zadovoljstvom funkcioniranjem političkog sustava, a koje je u slaboj pozitivnoj vezi s glasanjem, te u negativnoj sa sklonošću prosvjedima. Multivarijatnom analizom potvrđen je samo samostalan pozitivni doprinos povjerenja u političke institucije za pojašnjenje glasanja. Rezultate raspravljamo u kontekstu visoke povezanosti dvaju oblika političkog povjerenja u hrvatskim uvjetima, te dosadašnjih nalaza o odrednicama glasanja i protestnog sudjelovanja kao dvaju oblika sudjelovanja građana u politici.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-30

Kako citirati

Franc, R., Maglić, M. i Sučić, I. (2020) „Političko (ne)povjerenje kao odrednica glasanja i sklonosti protestnim oblicima političkog sudjelovanja “, Revija za sociologiju, 50(3), str. 381–406. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/10701 (Pristupljeno: 25veljača2021).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)