Objave

Poziv na predaju sažetaka za tematski broj „Nova javna kultura i prostori društvenosti“

2022-11-29

U posljednja je dva desetljeća sve značajnija uloga organizacija civilnog društva koje djeluju u području suvremene kulture i umjetnosti, a čijim je zagovaračkim aktiv-nostima uspostavljena nova generacija kulturnih centara, odnosno društveno-kultur-nih centara (DKC). Utemeljeni na načelima sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva, društveno-kulturni centri predstavljaju važnu institucionalnu inovaciju u odnosu na kulturne centre kao javne institucije u kulturi kojima su osnivači najčešće jedinice lokalne samouprave.

Svrha tematskog broja časopisa Sociologija i prostor je novim spoznajama doprinijeti rastućoj znanstvenoj i stručnoj literaturi o kulturnim centrima i drugim prostorima društvenosti u kojima se uspostavljaju različite prakse sudioničkog upravljanja i civil-no-javnog partnerstva. Stoga se pozivaju zainteresirani autori na predaju sažetaka za znanstvene i stručne radove za tematski broj koji je planiran za drugu polovinu 2023. godine.

Tematski fokus radova može uključivati neke od navedenih tema:

  • javni kulturni centri u Republici Hrvatskoj;
  • povijesni razvoj, modeli upravljanja, financiranje i programske aktivnosti kultur-nih centara;
  • civilno-javno partnerstvo i novi modeli infrastrukture za kulturu i društvene ak-tivnosti;
  • komparativna analiza postojećih modela upravljanja i programiranja u društveno-kulturnim centrima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji;
  • kvalitativna i kvantitativna istraživanja kulturnih praksi i potreba lokalne zajed-nice s fokusom na prakse korištenja postojećih kulturnih i društveno-kulturnih centara;
  • nove kulturne prakse i modeli umrežavanja organizacija civilnog društva iz pod-ručja kulture.

Sažetke znanstvenih i stručnih radova do 250 riječi na hrvatskom i engleskom jeziku molimo poslati na elektronsku adresu gostujuće urednice Željke Tonković (zeljka.ton-kovic@unizd.hr) te na adrese glavne urednice časopisa Ankice Marinović (ankica@idi. hr i sip@idi.hr).

Rok za predaju sažetaka je 23. 12. 2022. godine.

Obavijest autorima o prihvaćanju sažetaka bit će poslana do 15.1.2023. godine.

Rok za slanje cjelovitih radova je 15.3.2023. godine.

Poziv na predaju sažetaka za znanstvene i stručne radove provodi se u sklopu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti čiji je nositelj Savez udruga Klubtura. Par-tneri u projektu su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i među-narodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Željka Tonković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Čitaj više o Poziv na predaju sažetaka za tematski broj „Nova javna kultura i prostori društvenosti“