Poziv na natječaj za najbolji studenski rad časopisa Sociologija i prostor

2021-01-22

Sociologija i prostor vodeći je regionalni časopis za istraživanje prostora iz perspektive urbane i ruralne sociologije te srodnih znanstvenih disciplina. Kao dio svoje strategije promicanja kvalitete i vidljivosti istraživanja u tom području raspisujemo natječaj za „Najbolji studentski rad u 2021. godini“.

Ovim natječajem želi se potaknuti objavljivanje najboljih radova autora i autorica nove generacije u području istraživanja prostora iz različitih znanstvenih grana i disciplina. Stoga, uredništvo časopisa poziva studente i studentice na svim razinama diplomskih i postdiplomskih studija sociologije, antropologije, politologije, arhitekture i srodnih znanosti da pošalju radove o različitim aspektima prostorne problematike.

Natječaj je otvoren za raznorodne perspektive koje se bave prostorom i okolišem te ne postoje već unaprijed zadane teme. Očekuje se da radovi odražavaju probleme s kojima se susreću ljudi i zajednice, lokalno, regionalno i globalno. Podjednako se prihvaćaju kvalitativna i kvantitativna istraživanja te studije slučaja, osvrti na najbolje prakse i slično. Nema ograničenja u broju autora, a kriterij je da prvi autor/ica rada nema obranjen doktorat u 2021. godini.

Dužina teksta je 5000 riječi, bez naslova, ključnih riječi, sažetka i referenci. U obzir dolaze radovi na hrvatskom, engleskom te srpskom i bosanskom jeziku. Rok za predaju radova je 1. listopada 2021. godine.

Najbolji rad će odabrati povjerenstvo sastavljeno od članova Uredništva, Savjetodavnog odbora i drugih međunarodnih stručnjaka. Radovi će se ocjenjivati na temelju:

    – Prikladnosti teoretskog i metodološkog pristupa

    – Originalnosti pristupa temi

    – Aktualnosti istraživanih problema

Rad će biti objavljen u izdanju Vol. 59. No 221: Autor odabranog članka bit će nagrađen novčanom nagradom i besplatnom pretplatom na Sociologiju i prostor.

Radovi se šalju kroz korisnički portal časopisa te elektroničkom poštom na adresu/e-mail: ankica@idi.hr, lanapeternel@idi.hr i/ili sip@idi.hr s naslovom „Najbolji studentski rad 2021.“

 

Ankica Marinović

Glavna i odgovorna urednica

Lana Peternel

Izvršna urednica