Trenutni broj

Svezak 44 Br. 2 (2023): Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
					Pogledaj Svezak 44 Br. 2 (2023): Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Izdavač: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

ISSN (Print) 1330-349X
ISSN (Online) 1846-8314
Email: zbornik@pravri.uniri.hr
Pristup: Otvoreni pristup
Licenca: CC BY-NC
DOI: https://doi.org/10.30925/zpfsr

Objavljeno: 2023-09-15

Kompletno izdanje

ČLANCI

Pregledaj sve brojeve

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci