JE LI ZAKONOM O CESTAMA 2011. GODINE (IPAK) PROVEDENO FAKTIČNO IZVLAŠTENJE VLASNIKA NERAZVRSTANIH CESTA?

Autor(i)

  • Frane Staničić Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

Ključne riječi:

javne ceste; nerazvrstane ceste; faktično izvlaštenje; naknada; zastara.

Sažetak

Kada je, 2011., stupio na snagu Zakon o cestama, njegovim je odredbama
propisano da nerazvrstane ceste postaju javno dobro u općoj upotrebi u
neotuđivom vlasništvu jedinica lokalne samouprave na čijem se području
nalaze. Pojavilo se pitanje je li tim zakonom provedeno faktično izvlaštenje
zemljišnoknjižnih vlasnika nekretnina od kojih se u naravi sastoji nerazvrstana
cesta. Ustavni sud Republike Hrvatske u odluci u postupku u povodu ocjene
sukladnosti Zakona o cestama s Ustavom Republike Hrvatske zauzeo je
stajalište da su njegove sporne odredbe (kojima se uspostavlja vlasništvo
jedinica lokalne samouprave nad nerazvrstanim cestama) isključivo pravnotehničkog karaktera i da njima nije uspostavljeno vlasništvo nad nerazvrstanim
cestama. To je pravno pitanje uvelike bitno i za (bivše) vlasnike (i) u kontekstu
utvrđivanja je li protekao zastarni rok za potraživanje naknade za eventualno
provedeno faktično izvlaštenje. Autor u radu kritički analizira odluku Ustavnog
suda i smatra da je pogrešna. Pritom utvrđuje da je Zakonom o cestama
uspostavljeno vlasništvo nad nerazvrstanim cestama i da sporne odredbe nisu
bile samo „pravno-tehničkog“ karaktera. Stoga zaključuje da je Zakonom o
cestama provedeno faktično izvlaštenje i da se njegovo stupanje na snagu treba
promatrati kao trenutak od kada je počela teći zastara za potraživanje naknade
za njime provedeno izvlaštenje.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-02-02

Kako citirati

Staničić, F. (2021). JE LI ZAKONOM O CESTAMA 2011. GODINE (IPAK) PROVEDENO FAKTIČNO IZVLAŠTENJE VLASNIKA NERAZVRSTANIH CESTA?. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 41(3), 803–826. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/14470