Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Acta mathematica Spalatensia. Series didactica

logo Acta mathematica Spalatensia. Series didactica

Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, je specijalizirani stručno-metodički časopis koji izlazi u izdanju Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Splitskog matematičkog društva. Acta mathematica Spalatensia. Series didactica je stručno-metodički časopis namijenjen širokoj matematičkoj populaciji i to u prvom redu učiteljima i nastavnicima matematike u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima matematike, sveučilišnim profesorima i nastavnicima odnosno svima koji se na bilo koji način bave matematikom a imaju afinitete za popularne teme iz različitih grana matematike. Budući se radovi objavljaju na hrvatskom (iznimno engleskom) jeziku, časopis je prvenstveno namijenjen matematičarima s hrvatskog govornog područja. Sadržajno, kao što mu i samo ime sugerira (Splitski matematički spisi posvećeni nastavi i metodici matematike) časopis pokriva različite teme iz metodike nastave matematike kao i iz nastavničke prakse: drugačiji pristupi nekoj nastavnoj cjelini, zanimljivi matematički zadatci, prijedlozi za unapređenje nastave matematike, osvrti, kritike i komparacije obrazovnih sustava. Također, časopis se bavi i popularnim matematičkim temama iz elementarne matematike ali i iz drugih matematičkih grana, te različitim matematičkim zanimljivostima. Osnovna uređivačka zamisao je da ovaj časopis bude zanimljiv za čitanje i poticajan za objavljivanje matematičarima svih profila. Upravo kako bi što veći broj matematičara sudjelovao svojim prilozima i radovima u uređenju svakog broja, autorske članke je dopušteno slati u različitim formama: klasičan stručni rad, esej (kratak osvrt na neku temu, nastavni sat ili zadatak s iznošenjem promišljanja autora), vijest (informacije o aktualnim događanjima), crtice (osvrt s osobnim zapažanjima na određene događaje), životopis značajnih domaćih ili inozemnih matematičara, sažetak sa znanstvenog ili stručnog skupa, recenzija (kritički prikaz knjige). Recenzija svakog ponuđenog rada osigurava visoku matematičko-metodičko-stručnu razinu objavljenih radova.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, jednostruko slijepa, jednostruka
  • Prva godina izlaženja: 2018.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Matematika
  • Uključen u Hrčak: 12.06.2018.
  • Prava korištenja: Acta mathematica Spalatensia. Series didactica je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način.