Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 11.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 16.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Različiti pogledi na eksponencijalnu i logaritamsku funkciju (str. 21-42)

Nikola Koceić-Bilan, Ivana Lončar
Stručni rad


O nekim zadacima grafičkoga tipa iz vjerojatnosti i statistike (str. 43-60)

Luka Marohnić, Mandi Orlić Bachler, Bojan Kovačić
Stručni rad


Uloge, vrste i važnost dokaza (str. 61-71)

Ivana Grgić
Stručni rad


Dudeneyjev Haberdasherov problem (str. 73-87)

Milka Grubić, Nives Baranović
Stručni rad


O vezi Laplaceove transformacije i eksponencijalne razdiobe (str. 89-96)

Ivana Tokić, Bojan Kovačević
Stručni rad


Sturm-Liouvilleov problem (str. 97-111)

Marija Čatipović, Saša Krešić-Jurić
Stručni rad


Bealova jednadžba i veliki brojevi { potraga u programskom jeziku C++ (str. 113-124)

Josip Ćatić, Davor Damjanović, Filip Đuričkković, Leon Gal, Zvonimir Haramustek, Leon Kodžoman, Josip Koprivnjak, Borna Krušlin, David Majdandžić, Neven Marić, Luka Miler, Tomislav Rudec, Krešimir Turkalj, Ivan Vazler
Stručni rad


Geometrijska definicija morfnih brojeva (str. 125-135)

Luka Marohnić, Bojan Kovačić
Stručni rad


Posjeta: 6.545 *