Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 07.05.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 02.07.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Ispit iz matematike na državnoj maturi post festum (str. 1-9)

Vinko Bajrović
Stručni rad


O modeliranju standardnih problema poslovne matematike pomoću rekurzija (str. 23-46)

Kristina Matijević, Bojan Kovačić
Stručni rad


Skiciranje grafova nekih složenih trigonometrijskih funkcija (str. 47-56)

Mandi Orlić Bachler, Luka Marohnić, Martina Dokić
Stručni rad


Malo kompleksne analize i osnovni teorem algebre (str. 57-66)

Ljiljana Arambašić, Maja Horvat
Stručni rad


Generalizirani Apolonijev problem (str. 67-91)

Antonija Guberina, Nikola Koceić Bilan
Stručni rad


Matematički modeli u kriminologiji (str. 93-104)

Maja Bukovec, Igor Pažanin
Stručni rad


Kako je Robinson oživio infinitezimal (str. 105-125)

Neda Lovričević, Anita Rezić
Stručni rad


Dokazivanje nejednakosti korištenjem simetrija (str. 127-148)

Vjekoslav Kovač
Stručni rad


Posjeta: 10.459 *