Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 07.05.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 04.06.2020.

Sadržaj

Puni tekst

O trokutu i kružnici u izotropnoj ravnini (str. 13-23)

Ivona Čatipović, Ema Jurkin, Željka Milin Šipuš
Stručni rad


Matematička igra RasTpad (str. 25-36)

Marija Bliznac Trebješanin, Joško Mandić, Aljoša Šubašić
Stručni rad


Osnove kriptografije (str. 37-53)

Josipa Barić, Ivana Grgić, Iva Jurić
Stručni rad


Metoda beskonačnog spusta i Fermatov posljednji teorem (str. 55-62)

Ivona Alković, Marija Bliznac Trebješanin
Stručni rad


Raznovrsni prosti brojevi (str. 63-76)

Zrinka Franušić, Nikola Pavlinić
Stručni rad


O dvije invarijante u analizi (str. 77-85)

Julije Jakšetić, Josip Lopatič, Petra Potočki, Robert Soldo
Stručni rad


Problem klasifikacije grafova (str. 87-97)

Anamari Nakić, Ivan Vesel
Stručni rad


Posjeta: 9.271 *