Skoči na glavni sadržaj

Nursing journal , Vol. 20 No. 2, 2015.

  • Datum izdavanja: 01.07.2015.
  • Objavljen na Hrčku: 06.07.2015.

Sadržaj

Puni tekst

Kako ispuniti kriterije o autorstvu i etici u publiciranju (str. 107-109)

Višnja Vičić Hudorović
Uvodnik


Stavovi medicinskih sestara prema uporabi računala u zdravstvenoj njezi (str. 110-114)

Agneza Aleksijević
Izvorni znanstveni članak


Percepcija zanimanja medicinske sestre u javnosti (str. 115-120)

Dijana Gavranić, Vedrana Iveta, Joško Sindik
Izvorni znanstveni članak


Učestalost alkoholom uzrokovanih poremećaja kod bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici odjela psihijatrije Opće bolnice Bjelovar (str. 121-127)

Đurđica Grabovac, Goranka Rafaj, Damir Lauš
Izvorni znanstveni članak


Incidencija demencije u Domu umirovljenika Dubrovnik - čimbenik uključivanja u Mental Health Gap Action program Svjetske zdravstvene organizacije (str. 128-132)

Marija Gustin, Ivica Žuvela, Andrea Jerinić, Manuela Roso, Ivana Kunić
Izvorni znanstveni članak


Uloga operacijske sestre kod operacije prednjeg križnog ligamenta koljena (str. 133-136)

Anđelka Djak, Andreja Starčević
Izvorni znanstveni članak


Navika pušenja na radnom mjestu kod medicinskih sestara - usporedba između Opće bolnice i Doma zdravlja Dubrovnik (str. 137-140)

Edita Majder, Iris Kurtović, Martina Šutalo, Anita Budimir, Blanka Rakidžija, Ana Lučić
Stručni rad


Pregled uporabe novih zavojnih materijala u liječenju rane: znanstveni dokazi, prednosti i nove spoznaje (str. 141-147)

Snježana Kapitan, Natalija Mandušić, Mira Čavka, Narcis Hudorović
Pregledni rad


Temeljne informacije o zdravstvenoj njezi osoba s autizmom (str. 148-150)

Marija Ljubičić, Sonja Šare, Marina Markulin
Pregledni rad


Primjena suportivnih obloga za liječenje venskog vrijeda (str. 154-158)

Ružica Valent, Marica Kukić
Stručni rad


Anksioznost u bolesnika na liječenju kroničnom hemodijalizom (str. 166-169)

Goran Halovanić
Kratko priopćenje


Članci prihvaćeni za objavljivanje/Accepted manuscripts (str. 174-174)

Višnja Vičić Hudorović
Bibliografija


Posjeta: 37.355 *