Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 30.06.2011.
  • Objavljen na Hrčku: 26.08.2011.

Sadržaj

Puni tekst

Osnovni problemi selekcije i dijagnostike u košarci (str. 7-13)

Slaven Dragaš
Stručni rad


Održivi razvoj u obrazovanju (str. 14-27)

Franjo Jambrović
Stručni rad


Moderno marketinško doba u visokoobrazovnom sektoru (str. 42-47)

Andrijana Kos, Mirjana Trstenjak, Ana Kralj
Stručni rad


Zadovoljstvo kupaca - kako ga mjeriti? (str. 48-54)

Andrijana Kos, Mirjana Trstenjak, Ana Kralj
Stručni rad


Karakteristike procesa sekuritizacije (str. 69-76)

Zoran Maričić
Stručni rad


Pozitivni i negativni aspekti platformi za učenje na daljinu Moodle i WebCT u nastavi hrvatskog jezika (str. 83-94)

Krunoslav Mikulan, Vladimir Legac, Dunja Siročić
Stručni rad


Arhitektonsko projektiranje - prapočetak održive gradnje (str. 95-104)

Jasmina Ovčar
Stručni rad


Visual Studio - univerzalni alat za rzvoj aplikacija (str. 115-124)

Velimir Sanjković, Bruno Trstenjak
Pregledni rad


Upravljanje ljudskim potencijalima kroz motivaciju (str. 152-169)

Matija Varga
Stručni rad


Posjeta: 117.784 *