Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 27.12.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 28.01.2013.

Sadržaj

Puni tekst

Značaj krajobraznog oblikovanja u ekološkoj proizvodnji meda na području Srime kod Šibenika (str. 33-41)

Boris Dorbić, Nikolina Gaćina, Marija Krnčević, Željko Krnčević, Melita Srpak
Stručni rad


Energetske potrebe i mogućnosti (str. 43-48)

Marijan Horvat
Stručni rad


Geotermalna energija u Međimurju (str. 49-53)

Franjo Jambrović
Stručni rad


Potrošački izvori grada Mostara kao turietičkog centra Hercegovine (str. 60-64)

Bernardica Milićević
Stručni rad


Grijanje - održiva gradnja (str. 65-71)

Jasmina Ovčar
Stručni rad


Trag (str. 73-77)

Ante Podnar
Stručni rad


Zadovoljstvo zaposlenika - čimbenik uspješnosti suvremenih poduzeća (str. 79-83)

Drago Pupavac, Senad Lipovača, Vlasta Sečen
Stručni rad


Psihološke dobrobiti sporta za djecu (str. 91-94)

Joško Sindik, Barbara Brnčić
Stručni rad


Integracija Mbrola, eSpeak, NVDA alata za računalnu sintezu govora (str. 95-102)

Aleksandar Skendžić
Stručni rad


Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (str. 103-107)

Edita Tolušić
Stručni rad


Položaj termomineralne banje Sanska Ilidža prema vodnoj akumulaciji HE Vrhpolje (str. 109-115)

Emir Trožić, Irhad Trožić
Stručni rad


Primjena SWOT analize u sportskim organizacijama (str. 117-120)

Marcel Vučetić
Stručni rad


Language Borrowing (str. 714-0)

Ivana Bojčić, Mira Braović Plavša
Stručni rad


Posjeta: 56.712 *