Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva

logo Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva

1.3 2020CiteScore   84th percentile Powered by   Etnološka tribina znanstveni je časopis Hrvatskog etnološkog društva koji pokriva široki korpus suvremenih etnoloških i kulturnoantropoloških tema. Časopis objavljuje teorijski i etnografski utemeljene radove, rasprave, te prikaze knjiga. Etnološka tribina podupire objavu kritički mišljenih i inovativnih tekstova iz područja etnologije i kulturne antropologije, folkloristike, muzeologije i konzervatorskih studija. Zagovara autore koji promišljaju nove konceptualne alate u kvalitativnim istraživanjima i slijede nove paradigme u kulturnoj antropologiji pokazujući tako senzibilitet za složenost suvremenih svjetova. Etnološka tribina je forum raznih etnoloških i kulturnoantropoloških pravaca koji je posebno posvećen promicanju i objavi rezultata kulturnoantropoloških istraživanja u Istočnoj Europi i ostalim postsocijalističkim zemljama. Etnološka tribina prihvaća radove koji predstavljaju izazovna, inovativna i rigorozno konceptualno provedena i predstavljena istraživanja s obzirom na epistemološki okvir te kvalitativne metodološke alate dostupne suvremenoj etnologiji i kulturnoj antropologiji. U skladu s misijom Etnološka tribina nedavne je brojeve posvetila promicanju suvremenih tema poput postsocijalizma, tranzicije, migracija, identiteta, medikalizacije zdravstvene skrbi, konceptu kulturne baštine, indigenim pravima i dokumentarnom etnografskom filmu, politikama oblikovanja hodočasničkih odredišta, etici, neoliberalizmu, radu, ekonomskoj krizi, siromaštvu, beskućništvu… Glavna urednica: Danijela Birt Katić (Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru) Uredništvo: Alenka Bartulović (Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani), Melanija Belaj (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb), Sanja Đurin (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb), Brigita Miloš (Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci), Tihana Petrović Leš (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Kristina Vugdelija (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Međunarodno uredništvo: Ulf Brunnbauer (Regensburg), Ildiko Erdei (Beograd), Monica Heintz (Paris), Maja Povrzanović Frykman (Malmö), Michaela Schäuble (Bern), Mitja Velikonja (Ljubljana), Nevena Škrbić Alempijević (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Izdavačko vijeće: Gábor Barna (Szeged), Marta Botíková (Bratislava), Tanja Bukovčan (Zagreb), Eugene A. Hammel (Berkeley), Krista Harper (Amherst), Kruno Kardov (Zagreb), Petra Kelemen (Zagreb), Carolin Leutloff-Grandits (Frankfurt (Oder)), José Mapril (Lisabon), Neill Martin (Edinburgh), Sanja Potkonjak (Zagreb), Thomas Reuter (Melbourne), Olga Supek (Zagreb), Zorica Vitez (Zagreb), Meglena Zlatkova (Plovdiv). Uredništvo Etnološke tribine vodi se Standardom uredničkog rada i COPE standardom koje preporuča Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/znanost/znanstvena-infrastruktura/znanstveno-izdavacka-djelatnost/146). S posebnom pažnjom Uredništvo će procjenjivati pojave poput dvostruke predaje rada i plagijarizma te ih kao oblike akademski nečasnog ponašanja procesuirati u skladu s COPE standardima. Radovi zaprimljeni u časopis prolaze unutarnju uredničku recenziju te najmanje dvije anonimne vanjske recenzije. Časopis donosi odluku o zaprimanju rada i stavljanju u proceduru u roku od 30 radnih dana, o čemu obavještava autora. Proces recenzije i revizije u prosjeku traje najmanje 4 mjeseca. Po završetku recenzijskog postupka autor će biti obaviješten o prihvaćanju rada za objavu. Točan datum objavljivanja ovisi i o ukupnom broju zaprimljenih i prihvaćenih radova. Etnološka tribina zaprima radove kroz sustav za uređivanje časopisa (Open Journal Systems) na koji se pristupa putem mrežne stranice: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/etnoloska-tribina. Etnološka tribina je indeksirana i dostupna u: Anthropological Index Online, Anthropological Literature, CEEAS – Central & Eastern European Academic Source, CEEOL, DOAJ – Directory of Open Access Journals, DRJI, EBSCO – Anthropology Plus, ERIH PLUS, ESCI – Emerging Sources Citation Index (WoSCC), Hrčak, International Bibliography of Social Sciences, MLA Directory of Periodicals, ProQuest Central, ProQuest Research Library, ProQuest Social Science Database, ProQuest Sociology Collection, ProQuest Sociology Database, RILM Abstracts of Music Literature, Scopus, Ulrich's. Časopis podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1970.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Etnologija i antropologija, Sociologija
  • Uključen u Hrčak: 08.05.2008.
  • Prava korištenja: Etnološka tribina je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa je u cijelosti besplatno dostupan. Radovi se smiju koristiti sukladno licenci CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Časopis autorima ne naplaćuje slanje i objavu radova.