Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Historijski zbornik

logo Historijski zbornik

Historijski zbornik časopis je Društva za hrvatsku povjesnicu, nekada Povijesnoga društva Hrvatske, odnosno Saveza povijesnih društava Hrvatske. To je najstarije strukovno historičarsko društvo u Republici Hrvatskoj, koje kontinuirano djeluje od 1947. godine. Historijski zbornik izlazi neprekidno od 1948. godine kada je objavljen prvi svezak. Do sada je tiskano preko pedeset svezaka časopisa na više od dvadeset tisuća stranica. Deset je puta izašao kao dvogodišnjak: prvi put kao dvogodište 11–12 (1958–1959), posljednji put kao dvogodište 56–57 (2003–2004). Svi su ostali takvi slučajevi zabilježeni između 1966. i 1981. kada je časopis stalno izlazio u dvogodišnjem ritmu. Početni je naum uredništva bio da časopis izlazi godišnje u četiri broja, ali se tomu uspjelo barem donekle približiti samo jedne godine: u petoj godini izlaženja, 1952, izišla su dva sveska kao dvobroji 1–2 i 3–4. Od 2008. časopis izlazi u dva broja na godinu. Do 2008. priloge u časopisu objavilo je oko 450 autora, od čega preko 350 iz Hrvatske, četrdesetak iz drugih republika bivše Jugoslavije te pedesetak iz inozemstva. Širok je spektar inozemnih autora – od SSSR-a, preko zemalja iz regije poput Mađarske i Austrije, do Sjedinjenih Američkih Država. Historijski zbornik dugo je vremena bio neraskidivo vezan uz Jaroslava Šidaka, koji je uredio ukupno 27 svezaka časopisa. U neprekinutom uređivačkom slijedu od 1948. do 1984. godine izuzetak se dogodio jedino kada je svezak 29–30 (1976–1977), posvećen upravo Šidaku u čast i s podnaslovom "Šidakov zbornik", uredila Mirjana Gross. Šidaka je na mjestu urednika časopisa naslijedio Ivan Kampuš, dugogodišnji član uredništva i tajnik. Kampuš je uredio 13 svezaka, od 1985. do 1997. godine. Njega je na uredničkom mjestu zamijenio Ivica Prlender, koji je bio glavni urednik do 2008. godine. Od 2008. do 2022. na čelu uredništva bio je Damir Agičić. Znanstveni članci u Historijskom zborniku prolaze postupak dvostrukoga recenziranja stručnjaka znanstvenika iz Hrvatske i, po potrebi, iz inozemstva. Radovi se uredništvu dostavljaju isključivo na mrežnu adresu: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/historijski-zbornik/index

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1948.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Povijest
  • Uključen u Hrčak: 17.02.2010.
  • Prava korištenja: Historijski zbornik je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno Creative Commons licenci CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hr). Radove objavljene u Historijskom zborniku dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova. Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima.