Skoči na glavni sadržaj

Historijski zbornik , Vol. 52 , 1999.

  • Datum izdavanja: 21.11.1999.
  • Objavljen na Hrčku: 26.05.2024.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 1-1)


Ostalo


Japods and Rome until the middle oft he 1st century before Christ (Summary) (str. 16-16)

Boris Olujić
Izvorni znanstveni članak


Regimen Latinorum of Thomas Archdeacon in theory and in practice (Summary) (str. 32-32)

Mirjana Matijević Sokol
Izvorni znanstveni članak


Feudal Kindreds on the Italian Peninsula int he 15th and 16th Century (Summary) (str. 54-54)

Slaven Bertoša
Izvorni znanstveni članak


„Hrvatski književni list“ – between freedom and prohibition (Summary) (str. 104-104)

Ivica Šute
Izvorni znanstveni članak


1. kongres hrvatskih povjesničara (str. 105-106)

Ivica Prlender
Uvodnik


Kontinuitet ili diskontiunitet: kasna antika – rani srednji vijek? (str. 107-116)

Nenad Cambi
Izlaganje sa skupa


Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskome intelektualnom diskursu danas (str. 117-120)

Radoslav Katičić
Izlaganje sa skupa


Hrvatski identitet i ranosrednjovjekovno kraljevstvo (str. 121-126)

Neven Budak
Izlaganje sa skupa


Hrvatski identitet u ozračju ranoga novovjekovlja (str. 127-138)

Miroslav Bertoša
Izlaganje sa skupa


Hrvatski identitet kao razlika u Europi nacija 19. stoljeća (str. 143-148)

Nikša Stančić
Izlaganje sa skupa


Povijesni aspekt „hrvatskoga pitanja“ u Drugome svjetskom ratu 1941-1945. (str. 153-158)

Nada Kisić Kolanović
Izlaganje sa skupa


Kontinuiteti i diskontinuiteti hrvatske političke povijesti u XX. stoljeću (str. 159-164)

Marijan Maticka
Izlaganje sa skupa


Hrvatska historiografija o srednjem vijeku (str. 165-169)

Neven Budak
Izlaganje sa skupa


Historiografija o hrvatskom ranom novom vijeku u europskom kontekstu (str. 171-177)

Drago Roksandić
Izlaganje sa skupa


Historiografija o 19. stoljeću (str. 179-185)

Božena Vranješ-Šoljan
Izlaganje sa skupa


Hrvatska historiografija o razdoblju 1918.-1945. (str. 187-192)

Hrvoje Matković
Izlaganje sa skupa


Autobiografija Osman-Age iz Temišvara kao izvor za hrvatsku povijest (str. 199-206)

Dino Mujadžević
Pregledni rad


Statut grada Splita, Splitski književni krug, 1998. (str. 213-214)

Daniel Rafaelić
Recenzija, prikaz


Posjeta: 0 *