AUDIATUR ET ALTERA PARS! (EKSCENTRIZAM U MAKEDONSKOM ROMANU)

Autor(i)

  • Marija Gjorgjieva Dimova Filološki fakultet „Blaže Koneski”, Skopje

Ključne riječi:

postmoderna poetika, makedonski roman, ekscentrizam, decentriranje

Sažetak

Predmet interesa ovog teksta pet je romana iz suvremene makedonske književnosti, koji su protumačeni kroz prizmu određenih kategorija u postmodernim teorijama. Teorijske premise interpretacije polaze od dvije koncepcije: 1. teze Linde Hutcheon o ekscentrizmu kao jednom od dominantnih elemenata postmoderne poetike, koji je u funkciji paralelne afirmacije i problematizacije granica; 2. teze Elisabeth Wesseling i Briana McHalea o postmodernom povijesnom romanu kao paradigmatskom žanru koji demonstrira ove ontološke, epistemološke i interdiskurzivne transgresije. Stoga se interpretativni fokus stavlja na afirmaciju ekscentrizma na tematskoj, strukturnoj i narativnoj razini u romanima, kako bi se preispitali odnosi između književnosti i historiografije, fikcije i fakcije, službenih i alternativnih verzija prošlosti.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-03-04

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak