Časopis uređuju

Glavna i odgovorna urednica:

Tijana Trako Poljak (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Uredništvo:

Anita Bušljeta Tonković (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić), Branka Galić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Živka Juričić (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Ivan Kaltchev (Filozofski fakultet, Sveučilište u Sofiji, Bugarska), Iza Kavedžija (Fakultet društvenih znanosti i međunarodnih studija, Sveučilište u Exeteru, Ujedinjeno Kraljevstvo), Boštjan Kerbler (Urbanistični institut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija), Ksenija Klasnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Vladimir Lay (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, umirovljen), Krunoslav Nikodem (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Stjepan Orešković (Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Jana Vukić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Gordana Uzelac (Škola društvenih znanosti, London Metropolitan University, Ujedinjeno Kraljevstvo), Melita Vadlja (Mediana Fides – Institut za istraživanje tržišta i medija, Zagreb)