O časopisu

Časopis "Socijalna ekologija" objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja socijalne ekologije te drugih znanstvenih područja koja su u svezi s područjem socijalne ekologije. Časopis je interdisciplinarnog karaktera i objavljuje radove prihvatljive čitateljstvu s raznih područja.

Časopis izlazi tri puta godišnje. Cijena primjerka je 3,98€ (30kn) za pojedince, a 7,96€ (60kn) za ustanove. Godišnja pretplata je 9,29€ (70kn) za pojedince, a 18,58€ (140kn) za ustanove. Pretplata se ostvaruje kontaktom s izdavačem.

Predaja radova: Časopis Socijalna ekologija autorima ne naplaćuje predaju, obrađivanje ni objavljivanje priloga. Sve troškove obrade i objavljivanja priloga snosi izdavač. Časopis dopušta autorima pohranu prihvaćenog za objavu ili objavljenog rada u institucijskim i drugim repozitorijima.

Recenzijski postupak: Svi zaprimljeni radovi prolaze uredničku provjeru kako bi se ustanovilo zadovoljavaju li tematski i strukturom standarde časopisa. Ukoliko se utvrdi da zadovoljavaju standard časopisa, upućuju se u recenzijski postupak koji uključuje tzv. dvostruke slijepe recenzije pri čemu i autori i recenzenti ostaju anonimni. Za svaki članak provode se minimalno dvije anonimne recenzije, a recenzenti se biraju iz širokog kruga nepristranih i priznatih domaćih i međunarodnih stručnjaka iz relevantnih područja. Svi objavljeni znanstveni članci trebaju imati barem dvije pozitivne recenzije i pozitivnu odluku uredništva.

Učestalost izlaženja (godišnje): 3

Prva godina izlaženja: 1992

Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Sociologija

Prava korištenja: Časopis Socijalna ekologija podržava otvoreni pristup i sav je njegov sadržaj slobodno i besplatno dostupan korisnicima. Prema licenci CC BY koju časopis primjenjuje, korisnici mogu neposredno i trajno čitati, preuzimati, kopirati i distribuirati sve članke koje časopis objavljuje bez izričitog dopuštenja izdavača ili autora. Poveznica na licencu: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hr

Uz citiranje izvornog materijala, korisnicima je također dopušteno prilagođavati ga, mijenjati te nadograđivati u bilo koju svrhu. Autori zadržavaju sva autorska prava, a davanjem suglasnosti za objavljivanje časopisu daju pravo prve objave, kako u tiskanom, tako i u elektroničkom obliku.

Izlaženje časopisa financijski pomaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u:
Sociological Abstracts (Sociological Abstracts, Inc., USA),
Pollution Abstracts (Cambridge Scientific – Abstracts, USA),
Geographical Abstracts: Human Geography &
GEOBASE (Geo Abstracts, UK),
FRANCIS database (INSIT, France),
SocINDEX EBSCO (USA),
Scopus (Elsevier, Netherlands),
Worldwide Political Science Abstracts (USA) – selektivno/selective,
DOAJ – Directory of Open Access Journals (Sweden)

 

Scimago Journal & Country Rank