O časopisu

Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline

Časopis izlazi od 1992. godine.

Socijalna ekologija objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja socijalne ekologije te drugih znanstvenih područja koja su u svezi s područjem socijalne ekologije. Časopis je interdisciplinarnog karaktera i objavljuje radove prihvatljive čitateljstvu s raznih područja.

Prilozi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku. Časopis izlazi tri puta godišnje.

Impressum

Trenutni broj

Svezak 32 Br. 2 (2023)

Izdavač: Hrvatsko sociološko društvo, Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

E-pošta: socekol@ffzg.hr

Pristup: Otvoreni pristup

Objavljeno: 2023-08-31
Pregledaj sve brojeve