O časopisu

Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline

Časopis izlazi od 1992. godine.

Socijalna ekologija objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja socijalne ekologije te drugih znanstvenih područja koja su u svezi s područjem socijalne ekologije. Časopis je interdisciplinarnog karaktera i objavljuje radove prihvatljive čitateljstvu s raznih područja.

Prilozi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku. Časopis izlazi tri puta godišnje.

Impressum

Trenutni broj

Svezak 30 Br. 1 (2021)

Izdavač: Hrvatsko sociološko društvo, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

ISSN (Tisak) 1330-0113
ISSN (Online) 1849-0360

E-pošta: socekol@ffzg.hr

Pristup: Otvoreni pristup

Objavljeno: 2021-04-23
Pregledaj sve brojeve