Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".

Smjernice za autore

Socijalna ekologija objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja socijalne ekologije i srodnih znanstvenih disciplina. Primarno usmjeren na izvorne znanstvene radove, časopis objavljuje i pregledne radove, prethodna priopćenja, izlaganja sa znanstvenih skupova, stručne radove, prijevode, recenzije, prikaze, osvrte, bibliografije te različite dokumente i informacije zanimljive za znanost i društveni razvitak. Molimo autore da imaju na umu multidisciplinarni karakter časopisa te da svoje radove nastoje prezentirati na način prihvatljiv čitateljima iz raznih područja.

Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Priloge treba pisati pismom Times New Roman veličine 12 točaka, s proredom 1,0 (50 redaka na stranici) i normalnim marginama (90 znakova u redu), u formatu čitljivom u programu Microsoft Word. Rukopisi podliježu anonimnom recenzentskom postupku. Uredništvo pridržava pravo redakcijske prilagodbe rukopisa propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika.

Slanjem rukopisa autor/ica potvrđuje da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost te da rad nije istodobno poslan drugoj redakciji s namjerom objavljivanja. U slučaju utvrđenog znanstvenog nepoštenja i plagiranja, uredništvo će pokrenuti odgovarajuće postupke u skladu s „Etičkim kodeksom za urednike“ Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics – COPE).

Za detaljnije smjernice, autori trebaju konzultirati UPUTE SURADNICIMA, a svi naši suradnici slobodno mogu konzultirati i UPUTE RECENZENTIMA.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.