Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".

Smjernice za autore

Socijalna ekologija objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja socijalne ekologije i srodnih znanstvenih disciplina. Primarno usmjeren na izvorne znanstvene radove, časopis objavljuje i pregledne radove, prethodna priopćenja, izlaganja sa znanstvenih skupova, stručne radove, prijevode, recenzije, prikaze, osvrte, bibliografije te različite dokumente i informacije zanimljive za znanost i društveni razvitak. Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise.

Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Rukopisi se dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa na mrežnim stranicama časopisa:

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/socijalna-ekologija/about/submissions

Priloge treba pisati pismom Times New Roman veličine 12 točaka, s proredom 1,5 (30 redaka na stranici) i većim marginama (60 znakova u redu), u formatu čitljivom u programu Microsoft Word. Rukopisi podliježu anonimnom recenzentskom postupku. Uredništvo pridržava pravo redakcijske prilagodbe rukopisa propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika.

Slanjem rukopisa autor/ica potvrđuje da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost, te da rad nije istodobno poslan drugoj redakciji s namjerom objavljivanja. Pri korištenju tuđih ili vlastitih već objavljenih spoznaja potrebno ih je primjereno navesti i citirati, a u slučaju korištenja slika, grafova, tablica i ostalih materijala, potrebno je pribaviti i dopuštenje za njihovo reproduciranje od nositelja autorskih prava. Od autora se očekuje i da navedu sve osobe koje su doprinijele rukopisu, a nisu njegovi autori, te sve organizacije i projekte koji su financijski i na neki drugi način dali potporu istraživanju koje se u rukopisu objavljuje. Svako objavljeno istraživanje treba imati i dopusnicu etičkog povjerenstva nadležne institucije ili detaljan opis pribavljanja etičke privole ispitanika. U slučaju utvrđenog znanstvenog nepoštenja i plagiranja, uredništvo će pokrenuti odgovarajuće postupke u skladu s „Etičkim kodeksom za urednike“ Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics – COPE).

Uredništvo podržava i potiče korištenje ORCID identifikatora te autorima, prilikom registracije i prijave radova, preporučuje povezivanje sa svojim ORCID identifikacijskim brojem ili njegovo kreiranje, u slučaju da ga ne posjeduju. Registracija u elektronički sustav za predaju radova vrši se putem sljedeće poveznice: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/socijalna-ekologija/user/register

Za detaljnije smjernice, autori trebaju konzultirati UPUTE AUTORIMA, a svi naši suradnici slobodno mogu konzultirati i UPUTE RECENZENTIMA.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.