Smjernice za autore

Socijalna ekologija objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja socijalne ekologije i srodnih znanstvenih disciplina. Primarno usmjeren na izvorne znanstvene radove, časopis objavljuje i pregledne radove, prethodna priopćenja, izlaganja sa znanstvenih skupova, stručne radove, prijevode, recenzije, prikaze, osvrte, bibliografije te različite dokumente i informacije zanimljive za znanost i društveni razvitak. Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise.

Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Rukopisi se dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa na mrežnim stranicama časopisa:

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/socijalna-ekologija/about/submissions

Priloge treba pisati pismom Times New Roman veličine 12 točaka, s proredom 1,5 (30 redaka na stranici) i većim marginama (60 znakova u redu), u formatu čitljivom u programu Microsoft Word. Rukopisi podliježu anonimnom recenzentskom postupku. Uredništvo pridržava pravo redakcijske prilagodbe rukopisa propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika.

Slanjem rukopisa autor/ica potvrđuje da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost, te da rad nije istodobno poslan drugoj redakciji s namjerom objavljivanja. Pri korištenju tuđih ili vlastitih već objavljenih spoznaja potrebno ih je primjereno navesti i citirati, a u slučaju korištenja slika, grafova, tablica i ostalih materijala, potrebno je pribaviti i dopuštenje za njihovo reproduciranje od nositelja autorskih prava. Od autora se očekuje i da navedu sve osobe koje su doprinijele rukopisu, a nisu njegovi autori, te sve organizacije i projekte koji su financijski i na neki drugi način dali potporu istraživanju koje se u rukopisu objavljuje. Svako objavljeno istraživanje treba imati i dopusnicu etičkog povjerenstva nadležne institucije ili detaljan opis pribavljanja etičke privole ispitanika. U slučaju utvrđenog znanstvenog nepoštenja i plagiranja, uredništvo će pokrenuti odgovarajuće postupke u skladu s „Etičkim kodeksom za urednike“ Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics – COPE).

Uredništvo podržava i potiče korištenje ORCID identifikatora te autorima, prilikom registracije i prijave radova, preporučuje povezivanje sa svojim ORCID identifikacijskim brojem ili njegovo kreiranje, u slučaju da ga ne posjeduju. Registracija u elektronički sustav za predaju radova vrši se putem sljedeće poveznice: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/socijalna-ekologija/user/register

Za detaljnije smjernice, autori trebaju konzultirati UPUTE AUTORIMA, a svi naši suradnici slobodno mogu konzultirati i UPUTE RECENZENTIMA.