Smjernice za suradnike

Socijalna ekologija objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja socijalne ekologije i srodnih znanstvenih disciplina. Primarno usmjeren na izvorne znanstvene radove, časopis objavljuje i pregledne radove, prethodna priopćenja, izlaganja sa znanstvenih skupova, stručne radove, prijevode, recenzije, prikaze, osvrte, bibliografije te različite dokumente i informacije zanimljive za znanost i društveni razvitak. Molimo autore da imaju na umu multidisciplinarni karakter časopisa te da svoje radove nastoje prezentirati na način prihvatljiv čitateljima iz raznih područja.

Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Priloge treba pisati pismom Times New Roman veličine 12 točaka, s proredom 1,0 (50 redaka na stranici) i normalnim marginama (90 znakova u redu), u formatu čitljivom u programu Microsoft Word. Rukopisi podliježu anonimnom recenzentskom postupku. Uredništvo pridržava pravo redakcijske prilagodbe rukopisa propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika.

Slanjem rukopisa autor/ica potvrđuje da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost te da rad nije istodobno poslan drugoj redakciji s namjerom objavljivanja. U slučaju utvrđenog znanstvenog nepoštenja i plagiranja, uredništvo će pokrenuti odgovarajuće postupke u skladu s „Etičkim kodeksom za urednike“ Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics – COPE).

Za detaljnije smjernice, autori trebaju konzultirati UPUTE SURADNICIMA, a svi naši suradnici slobodno mogu konzultirati i UPUTE RECENZENTIMA.