Od svijesti do ponašanja: individualna, socijalna i ekološka odgovornost slovenske mladeži

Autor(i)

  • Tea Golob School of Advanced Social Studies
  • Matej Makarovič

Ključne riječi:

odgovornost, mladi, tehnologija, Slovenija, održivi razvoj, planirano ponašanje

Sažetak

Trendovi individualizacije koji potiču mlade da se usredotoče na svoje postignuća su naizgled nesumjerljivi s potrebom za društvenim i ekološkim održivim ponašanjem, te je nužno provesti empirijska istraživanja kojima bi se ova teza provjerila. Svrha ovog rada je provesti osnovno testiranje originalno oblikovanog modela odgovornog ponašanja i predstaviti rezultate. Model je nadahnut teorijom planiranog ponašanja koja razlikuje svijest, namjeru i ponašanje. Model koji predstavljamo primjenjuje navedene koncepte na pojedinačnu i društvenu ekološku odgovornost, uzimajući u obzir socijalni, tehnološki i prirodni kontekst. Istraživanje se temelji na pretpostavci da je važno povezati individualnu dimenziju odgovornosti s ekološkom i socijalnom dimenzijom kako bi se postigla ekološka i socijalna održivost na mikro razini. Podaci za preliminarno testiranje modela prikupljeni su online anketnim istraživanjem među slovenskom omladinom, a rezultati su analizirani pomoću parcijalnih korelacija i tehnike analize puta. Rezultati pokazuju da je individualna odgovornost snažno povezana s društvenom i ekološkom odgovornosti, ali samo kod ponašanja, ne i vrijednosti i namjera. Odgovornost je također čvrsto povezana sa socijalnim i tehnološkim kontekstom, posebno s načinima na koji mladi koriste digitalnu tehnologiju.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-04-23

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak