O časopisu

Poštovani čitatelji,

Časopis Zdravstveni glasnik u nakladi Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru nastao je kao potreba i želja za publiciranjem, a što je od iznimne važnosti i značaja za jačanje zdravstvene struke i podizanje razine znanja i znanosti na Fakultetu zdravstvenih studija. Naši nastavnici i naši studenti su i do sada pokazali da znaju istraživati i o tome pisati na znanstvenim temeljima, a ovo je prilika njima, a i drugima da pišu i u našem časopisu. Odlučili smo da časopis bude u elektroničkom obliku jer smo sigurni da će tada biti čitaniji i da će njegov domet biti puno dalji. Časopis je namijenjen članovima zdravstvene struke, ali i za ostale srodne discipline s kojima se zdravstvena struka nadopunjuje i surađuje.

Godišnje se planira objavljivanje dva broja. U časopisu se radovi objavljuju na engleskom jeziku, uz obvezni sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku.

Svi prihvaćeni i objavljeni radovi biti će slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama Zdravstvenog glasnika.

Nadam se da ćete čitanjem časopisa Zdravstveni glasnik dobiti nove korisne informacije, steći korisna znanja, a sve sugestije, primjedbe i komentare shvatit ćemo dobronamjerno i pokušati ih iskoristiti u stvaranju što kvalitetnijih narednih brojeva časopisa.

 

Trenutni broj

Svezak 9 Br. 2 (2023): Zdravstveni glasnik, Vol. 9, No. 2, 2023.
					Pogledaj Svezak 9 Br. 2 (2023): Zdravstveni glasnik, Vol. 9, No. 2, 2023.

Zdravstveni glasnik, Vol. 9, No. 2, 2023. / Health Bulletin, Vol. 9, No. 2, 2023.

Objavljeno: 2024-02-12

Kompletno izdanje

Izvorni znanstveni rad

Stručni rad

Prikaz slučaja

Pregledaj sve brojeve