Skoči na glavni sadržaj

Nursing journal , Vol. 22 No. 3, 2017.

  • Datum izdavanja: 19.12.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 19.02.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Sindrom postintenzivne skrbi Post-intensive care syndrome (str. 196-199)

Irena Kovačević, Sonja Kalauz, Valentina Krikšić, Adriano Friganović, Boris Ilić, Štefanija Ozimec-Vulinec
Pregledni rad


Prevalencija dekubitalnih ulkusa u Općoj bolnici Dubrovnik, Croatia The prevalence of pressure ulcers in the General Hospital Dubrovnik, Croatia (str. 230-234)

Andrea Butigan, Dominik Landeka, Ivana Marić, Martina Martinović, Sandra Švarc
Stručni rad


Utjecaj cijene prehrambenih proizvoda na kvalitetu prehrane starijih osoba u domaćoj okolini The impact of costs of nutrition’s on the overall quality of nutrition of the elderly population in the local environment (str. 237-241)

Nataša Mlinar Reljić, Marijana Lesničar, Cirila Hlastan Ribič, Jadranka Stričević, Sabina Fijan
Izvorni znanstveni članak


Zadovoljstvo studenata stupnjem kvalitete diplomskog studija Sestrinstva Medicinskog fakulteta Osijek Students level of satisfaction with graduate Nursing studies at Medical Faculty Osijek (str. 242-249)

Tihana Batrnek, Mateo Gašpert, Toni Grcić, Tea Krstić, Anja Kovačić, Milica Vuksanovi
Izvorni znanstveni članak


Učestalost muške populacije u sestrinstvu kroz povijest i danas The frequency of the male population in nursing throughout history and today (str. 283-284)

Dijana Čizik, Matea Čikeš, Matea Gavranić, Tanja Marjanović, Petra Mlikota
Kratko priopćenje


Članci prihvaćeni za publiciranje / Accepted Manuscripts (str. 285-286)

Višnja Vičić-Hudorović
Prethodno priopćenje


Posjeta: 20.557 *